חשבונית ממוחשבת מציעה מספר ייתרונות על פני חשבונית נייר:

 • דו"חות וגיבוי

  • דו"ח הכנסות נשלח אליכם למייל ומכיל את ריכוז ההכנסות שלכם לתקופת דיווח (כל חודש או חודשיים – לפי הגדרתכם). תוכלו לשלוח את הדו"ח במייל למנהל החשבונות שלכם, במקום להדפיס כל חשבונית או קבלה בנפרד.
  • חיתוך וחיפוש מסמכים לפי סוג מסמך, לקוח ותאריכים.
  • ייצוא מסמכים לפורמט אקסל, PDF ומבנה קבצים אחיד.
 • עדכונים אוטומטיים

  • עדכון אוטומטי של שערי מט"ח מדי יום מאתר בנק ישראל.
  • עדכון מע"מ וריבית בנק ישראל באופן שוטף.
  • תאימות לשינויי חקיקה שוטפים ועדכוני מערכת תואמים.